Pracodawca


Niedobór pracowników na rynku polskim, ciągle rosnące koszty związane z zatrudnieniem i utrzymaniem siły roboczej, jak również trudność w znalezieniu rzetelnego, odpowiedzialnego oraz szanującego pracę pracownika, spowodowały utworzenie alternatywnej możliwości poszukiwania kadry pracowniczej.

Takim korzystnym rozwiązaniem, dla polskich Przedsiębiorców jest pozyskiwanie zrekrutowanych już, pracowników z rynku Europy Wschodniej.

Dzięki naszej współpracy z Agencjami w Europie Wschodniej, możemy dostarczać Pracodawcom polskim, kadrę pracowniczą, zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

Korzyści płynące dla Pracodawcy ze współpracy z ZATRUDNIJ-UKRAIŃCA.PL Sp. z o.o.:

  • Obniżenie kosztów pracowniczych – to my zatrudniając obcokrajowców, bierzemy na siebie wszystkie koszty i opłaty pracownicze
  • Kompleksowa obsługa kadrowa – to my przeprowadzamy rekrutacje wg oczekiwań Pracodawcy, a następnie wyselekcjonowanych pracowników zatrudniamy i rozliczamy
  • Brak kosztów związanych z BHP i medycyną pracy – na nasz koszt organizujemy wstępne: szkolenie BHP oraz badanie lekarza medycyny pracy
  • Pozyskanie solidnego pracownika – podczas rekrutacji zwracamy uwagę, aby pracownik szanował pracę, był odpowiedzialny i rzetelny
  • Dobór właściwej kadry pracowniczej bez ryzyka – możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika podczas 1-miesięcznego okresu próbnego, z możliwością wymiany na innego
  • Wyeliminowanie kosztów związanych z sezonowością i ewentualnym przestojem w działalności Firmy
  • Obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem na stałe pracowników
  • Brak potrzeby zatrudniania pracowników na czas nieokreślony
  • Korzystna i prostsza księgowość – wystawioną za usługi fakturę VAT, można zaksięgować w koszty prowadzonej przez Firmę działalności
Formularz rejestracyjny
DANE FIRMY ZLECAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE NA PERSONEL PRACOWNICZY


INFORMACJE DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA PERSONEL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji pracowników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Sending

pl_PL
ru_RU